English   Türkçe | 

SAKARYA MELHAME-İ KÜBRÂSI

100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ SEMPOZYUMU

19-20 Ekim 2021

MSÜ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI


BLOODBATH AT THE SAKARYA RIVER

THE BATTLE OF SAKARYA CENTENNIAL SYMPOSIUM

19-20 October 2021

TNDU TURKISH MILITARY ACADEMYSempozyum Tarihi / Date: 19-20 Ekim 2021 / 19-20 October 2021
Sempozyum Yeri / Venue: MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı / TNDU Turkish Military Academy, ANKARA
Düzenleyen Kurum / Organizer: MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı / TNDU Turkish Military Academy, MSÜ Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü / TNDU Alparslan Institute of Defense Studies
Sempozyum Programı: / Program: Sempozyum programı için tıklayınız. /For the program click.
Sempozyum Kurulları / Symposium Commitees
Sempozyum Onur Kurulu Başkanı / Symposium Honorary Board Chairman
Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Millî Savunma Üniversitesi Rektörü
Sempozyum Yürütücüsü / Symposium Executive
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı
Düzenleme Kurulu / Organizing Commitee
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Millî Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Millî Savunma Üniversitesi
Doç. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü ÖZLÜ - Millî Savunma Üniversitesi
Doç. Dr. Öğ. Alb. Efdal AS - Millî Savunma Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Emre KARAKUŞ - Millî Savunma Üniversitesi
Bilim Kurulu / Scientific Committee
Prof. Dr. Erhan AFYONCU – Millî Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR – Millî Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Edward J. ERICKSON
Prof. Dr. Necdet HAYTA – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BUDAK – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan UZUN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali SATAN – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut UYAR – Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih YEŞİL – Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ – Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hasip SAYGILI – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Sekretarya / Secretariat
Öğ. Gör. Mehmet Fatih BAŞ
Arş. Gör. Sertaç SARIÇİÇEK
Arş. Gör. Feyyaz KARINCALI
Arş. Gör. Ömer Furkan DEMİRCİ
Öğ. Tğm. Harun BARUTOĞLU
Öğ. Tğm. Kartal Kaan ŞİMŞEK
Sempozyum İletişim Bilgileri / Contact Info
Telefon: + 90 (312) 4175190 / 5769- 5775- 5774- 5640
E-posta:  sempozyum@kho.edu.tr
Adres: Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cd. Ankara / Türkiye, 06420
Takvim / Schedule
- Bildiri özeti gönderme son tarihi / Abstract submission deadline: 05 Temmuz 2021 / 05 July 2021
- Kesin katılımcı listesinin ilan tarihi / Anouncement of the final list of participants: 16 Temmuz 2021 /16 July 2021
- Kabul edilen bildirilerin tam metin gönderme tarihi / Full-text paper submission deadline: 10 Eylül 2021 / 10 Eylül 2021
- Sempozyum programının ilan tarihi/ Anouncement of symposium program: 13 Eylül 2021 / 13 September 2021
Önemli Not / Important Notice:
- Belirtilen tarih itibarıyla tam metin olarak teslim edilmemiş olan bildiriler sempozyum programına dâhil edilmeyecektir.
Full-text papers that are not submitted within the deadline will not be included in the symposium program.
- Program yüz yüze gerçekleştirilecektir.
The event will be held face-to-face.
- Salgın koşullarından kaynaklanacak herhangi bir değişiklik duyuru sayfamızda ilan edilecektir.
Any changes in the schedule due to the course of pandemic will be announced on our institution’s website.

Başvuru Formları / Application Forms:
- Sempozyumda bildiri sunmak için Ek'teki formun en geç 05 Temmuz 2021 tarihine kadar sempozyum@kho.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
In order to present a paper at the symposium, the participant application form should be filled and submitted to sempozyum@kho.edu.tr no later than 05 July 2021.
- Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin, en geç 01 Ekim 2021 tarihine kadar Ek'teki formu sempozyum@kho.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda 04 Ekim 2021 tarihinde olumlu veya olumsuz cevap verilecektir.
Graduate students or academics who are willing to attend the event as audience should fill in the attendance application form and submit to sempozyum@kho.edu.tr no later than 1 October 2021. The applications will be reviewed and the applicants will be notified of the outcome on 4 October 2021.

Sayfa Başına Dön