English   Türkçe | 

Askerî Bilimler Bölümü'nün AmaçlarıAskerî Bilimler Bölümünün amacı, uyguladığı eğitim programı ile Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim düşünüşüme göre kuvvetli bir ordu denildiği zaman anlaşılması gereken, her bireyi, özellikle subayı, komutanı uygarlığın ve tekniğin gereklerini kavramış ve ona göre iş ve hareketlerini uygulayan, yüksek ahlâkta bir topluluktur." sözüyle de tarif ettiği üzere, millî, manevi ve mesleki değerleri benimsemiş, sorgulama ve icra yeteneği gelişmiş, aklı ve bilimi rehber edinmiş, inisiyatif sahibi, eşgüdüm içinde çalışma alışkanlığı kazanmış, savaşçı bir ruha ve üstün fizik gücüne sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış subay yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

Bu bölümde verilen derslerin genel amacı ise Harbiyelilere meslek hayatı boyunca kullanacakları askerî temel kavramları öğretmek, yeterli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu kapsamda; özellikle takım/kol komutanı seviyesinde, kıta sevk idare usulü esaslarının taktik bir mesele içerisinde uygulamalı olarak öğrenilmesi, komutanlık sevk ve idare yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sayfa Başına Dön