English   Türkçe | 

Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalının Amaçları


Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalının amacı; Bilgisayar Bilimleri konularında teorik ve uygulama yöntemleri hakkındaki temel bilgi ve becerilere sahip olmak,

Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilmek, matematik modeller oluşturabilmek ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilmek, sorunları tanımlayarak algoritmik çözüm üretebilmek ve programlama dilleri vasıtasıyla gerçekleştirebilmek,

Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,

Bilgisayar Bilimleri alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyonunu sağlayabilmektir.

Sayfa Başına Dön