English   Türkçe | 

Dekan
Gültekin Yıldız 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimi İstanbul Özel Alman Lisesinde; lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı.  1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında 2002 yılında yüksek lisans; 2008 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı kadrosuna atandı. 2013 yılında doçent unvanını kazandı. 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kara Harp Akademisinde; 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulunda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. Bu Enstitü’nün yanı sıra MSÜ bünyesinde Hava Harp Okulu, Kara Harp Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler yürüttü. 2020 yılında profesör unvanını aldı. Millî Savunma Bakanlığının 13 Haziran 2020 tarihli oluru ile MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığına atandı.

Prof. Dr. Yıldız’ın akademik uzmanlık alanı Yakın Çağ Türk ve Avrupa askerî tarihidir. Ayrıca modern ceza infaz tarihi, modern düşünce tarihi, savaş felsefesi ve profesyonel askerî öğretim de araştırma alanları arasındadır. Danışmanlığında tamamlanan 13 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yıldız, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grup Başkanlığı tarafından desteklenen ve başarıyla tamamlanan bir bilimsel araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bir araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. TÜBİTAK bünyesinde araştırma projesi değerlendirme panelistliği ve proje danışmanlığının yanı sıra; Türkiye Bilimler Akademisi bilimsel ödül hakemliği; çok sayıda yerli ve yabancı dergiye makale hakemliği yapmıştır.

Prof. Dr. Yıldız’ın basılmış üç adet kitabı; iki kitap editörlüğü; Türkçe ve İngilizce yayımlanmış çok sayıda hakemli makale, kitap bölümü, sempozyum ve kongre bildirisi, ansiklopedi maddesi, ders kitabı ünitesi, kitap değerlendirmesi, Almancadan yapılmış iki adet kitap çevirisi ve Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine yapılmış bir adet kitap aktarısı mevcuttur. Yıldız’ın, Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Avusturya ve Rusya Federasyonunda iştirak ettiği pek çok bilimsel etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda da tek konuşmacı olarak konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Yıldız, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca; başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

Sayfa Başına Dön