English   Türkçe | 

MSÜ KHO Dekanlığının Görevleri

KHO Dekanlığı Görevleri

  • ★ MSÜ Kara Harp Okulu'nun lisans düzeyindeki öğretim programlarını, TSK ve KKK'nın nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlamak, geliştirmek ve akademik öğretimle ilgili planların hazırlanması ve icrasını sağlamak,
  • ★ Öğretim elemanı ihtiyacını tespit etmek ve kadrolu veya yarı zamanlı olarak teminini sağlamak üzere Rektörlüğe teklifte bulunmak,
  • ★ Her türlü öğretim materyali ihtiyacını tespit ederek, bunların telifi, tercümesi ve dış kaynaktan tedarikiyle ilgili gereken çalışmaları yürütmek,
  • ★ Akademik öğretimle ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini planlamak ve icra etmek,
  • ★ Bünyesindeki lisans öğretimi ve ilgili bilimsel araştırma ve süreli yayın faaliyetlerini kısa ve orta vadeli olarak geliştirmek,
  • ★ Öğrencilere gerekli araştırma, kültür ve sosyal etkinlik imkânlarını sağlamak,
  • ★ Bünyesindeki akademik ve idari birimler ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
  • ★ MSÜ KHO Kütüphanesi, Müzesi ve Tarihi Arşivi'ni kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmektir.

  • MSÜ KHO Dekanı, Millî Savunma Üniversite Rektörüne bağlı olup Harp Okulundaki akademik nitelikteki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Uygulamalı askerî ve beden eğitimlerinin tamamı Harp Okul Komutanı gözetiminde Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından yürütülmektedir.


Sayfa Başına Dön