English   Türkçe | 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün AmaçlarıEndüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün amacı; Harbiyelilere ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim sunarak endüstri mühendisliği yetkinliği kazandırmaktır.

Bu amaçla;

Harbiyelilerin fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerini mühendislik ilke ve yöntemleri ile birleştirmelerini sağlamak,

Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sağlamak,

Öğretim elemanlarının bilimsel yayın yapmalarını ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını sağlamak,

Endüstri ve Sistem Mühendisliği programının geleceğin muharebelerine ve askerî ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesini sağlamak, temel hedeflerimizdir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği; günümüzde sürekli değişen ve gelişen askerî durumlar içerisinde yenilikler açık olan, hep daha iyisini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak en uygun sistemi bulmaya çalışan temel mühendislik bölümlerinden bir tanesi olan Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü; meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm sistemleri etkin olarak yürütebilmelerini sağlayacak bilgi ve birikime sahip subayları ordumuza kazandırmaktadır.

Sayfa Başına Dön