English   Türkçe | 

Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalının AmacıEndüstri Mühendisliği, sistemleri salt fiziksel yönleriyle değil; planlama, karar süreçleri, organizasyon, eşgüdüm, malzeme-iş-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi açılardan ele almaktadır. Bu bakış açısıyla Harbiyelilere Endüstri Mühendisliği vizyonuyla askerî alanda uygulama yetkinliği kazandırmak temel bakış açımızdır.

Endüstri Mühendisliği ana bilim dalının amacı; Stok Yönetimi, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlama, Kalite Kontrol ve Yönetimi, Proje Yönetimi, Tesis Planlama ve Yerleşim, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlaması, Lojistik Planlama, İş Etüdü ve Ergonomi gibi Endüstri Mühendisliği konularında geleceğin komutanları olan Harbiyelileri geliştirmektir. Edinilen bu bilgi birikiminin askerî alanda kullanılmasını sağlamak temel hedefimizdir.

Sayfa Başına Dön