English   Türkçe | 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları


1. Muharebe Modelleme Laboratuvarları
Bölümümüzde aynı anda toplam 80 Harbiyeliye hizmet verebilen, yerel ağla birbirine bağlı 4 adet Muharebe Modelleme ve Simülasyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda özellikle muharebeye yönelik çeşitli simülasyon yazılımları kullanılmaktadır.

Laboratuvarların amacı; Harbiyelilere görmüş oldukları askeri harekât konularının takım ve bölük seviyesinde bilgisayar ortamında tatbiki uygulamalarının sağlanmasıdır. Bu sayede Harbiyeliler, farklı koşullar altında vermiş oldukları kararların sonuçları hakkında analiz yapabilmekte ve alternatif kararlar geliştirebilmektedir.


2. Optimizasyon Laboratuvarı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programında verilen Yöneylem Araştırması, Mühendislik İstatistiği, Proje Yönetimi gibi teorik olarak sunulan derslere ait uygulamaların bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmesi için Optimizasyon Laboratuvarı kullanılmaktadır. Optimizasyon Laboratuvarı aynı anda 33 Harbiyeliyle ders işlenebilecek kapasitede olup, derslerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan modern öğretim teknolojilerine sahiptir.


3. İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programında yer alan "İş Etüdü ve Ergonomi" derslerinin laboratuvar uygulamalarında bu laboratuvar kullanılmaktadır.

Laboratuvar içerisinde iş ortamının analizinin yapılmasında kullanılan ve insanın işe uyumunu arttırmaya yönelik uluslararası standartlarda üst düzey cihazlar (Ses Ölçer, Gürültü Dozimetresi, Işık Ölçer, İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı, Anemometre Seti, Goniometre Seti, El Değerlendirme Seti, Termal Kontrol Ölçüm Cihazı, Duyum Ölçer, Mesleki Yeterlilik ve İş Etüdü Değerlendirme Seti, Titreşim Ölçer, Nabız Ölçer, Çok Fonksiyonlu Efor Test Cihazı, Hareket Analiz Sistemi, Odyometre Kabini ve Cihazı, Dijital Inklinomterik Ölçüm Seti, Görüş Test Cihazı, İş Güvenliği Kıyafetleri ve Ekipmanları gibi çok çeşitli setler) yer almaktadır.

Mevcut haliyle alanında ülkemizdeki en donanımlı laboratuvarlardan biri olan "İş Etüdü ve Ergonomi" laboratuvarında, aynı anda 32 Harbiyeli modern öğretim teknolojileri ile ders görebilmektedir.

Sayfa Başına Dön