English   Türkçe | 

Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalının AmacıYöneylem Araştırması, gelişmiş analitik metotların daha iyi kararlara ulaşılabilmesi maksadıyla çok çeşitli problem sahalarında uygulanmasını içeren bir bilim dalıdır. Bakış açısı ve bilgi birikimi ile geleceğin komutanları olan askerî öğrencilerin; savaş alanında daha etkili kararlar verebilmeleri, daha verimli ve üretken sistemler kurabilmeleri ve emir komuta ettikleri birlikleri geliştirebilmeleri, karmaşık sistemleri, matematiksel modelleme yöntemiyle analiz edebilmeleri gibi hususlar Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalının temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda askerî öğrencilere; Yöneylem Araştırması, Harekât Analizi, Sistem Simülasyonu, Muharebe Modelleme, İstatistik, Olasılık, Ağ Analizi, Karar Analizi ve Sezgisel algoritmaların öğretilmesine çalışılmakta ve aldıkları bu eğitimi askerî alan uygulamalarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Sayfa Başına Dön