English   Türkçe | 
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü    İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümünün amacı, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda hem de uluslararası veya çokuluslu askerî ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev üstlenmeye hazır Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini kazandırmak; istihdam edilecekleri organizasyonlar açısından kurumsal, mezunlar açısından ise yüksek bireysel ve sosyal tatmin sağlanmanın temelini teşkil edecek, çağdaş bir bilgi altyapısı, sürekli öğrenme disiplini ve bu özelliklerin doğal sonucu olarak geliştirilecek özgüvene dayalı bir rekabet gücü sağlamaktır.

    Detaylı Bilgi »

Ana Bilim Dalları

Sayfa Başına Dön