English   Türkçe | 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amaçları


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki birlik, karargâh, arşiv ve araştırma enstitüleri vb. kurumlarda görev alacak subay adaylarına çağdaş, bilimsel yöntemler eşliğinde ve disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde verilen lisans eğitimlerinde onlara yardımcı olacak Türk dili servis derslerinin verilmesi; Türkiye dışından gelen misafir askerî öğrencilerin, dört temel dil becerisinin dil aktiviteleri süreci içinde geliştirilerek Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu lisans eğitimine hazır hâle getirildiği Türkçe Hazırlık derslerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Türk dili alanındaki olay, olgu ve süreçlerin incelenmesinde ihtiyaç duyulan metodoloji, literatür ve alan bilgisine sahip olarak analiz yapabilen ve bu analizleri kendi meslek yaşantılarında kullanabilen subaylar yetiştirmek hedeflenmektedir. MSÜ Kara Harp Okulu mezunu Harbiyelilerin, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzde ihtiyaç duyabileceği, Türk dilini doğru ve etkin kullanabilen, analiz ve sentez yapabilecek düzeyde dil becerisi kazanmış, okuma alışkanlığı edinmiş araştırmacı bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu amaçlar doğrultusunda görev ve sorumluluk alanında Harbiyelilerin kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır.

Bölümün amaçları:

Türk dili dersiyle temel Türkçe dil becerilerini kazanmış, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edip dilin kurallarını özümsemiş, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, hazırlıklı ve hazırlıksız her konuda görüş ve önerilerini sunabilen, askerî yazışma kurallarını bilen ve uygulayan, hayat boyu okumaya ve öğrenmeye açık, etkili iletişim becerileri kazanmış subayların yetişmesini amaçlamaktadır.

Hazırlık Türkçe dersiyle Türkiye dışından gelen misafir askerî öğrencilerin dört temel dil becerisini çeşitli dil aktiviteleriyle süreç içerisinde zengin ders dokümanları aracılığıyla geliştirip uygulamalarla pekiştirerek Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu lisans eğitimine hazır hâle getirmektir. Başlangıç düzeyinde yer alan öğrencileri, hedeflenen A1, A2 ve B1, B2 seviyelerine temel teşkil eden gerekli bilgileri kazandırmanın yanında onların Türk kültürüyle de tanıştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda hedeflenen, öğrencilerin yeni bir dille ve yeni harflerle tanışmaları sebebiyle bu harfleri okumayı onlara kavratmak, Türk kültürünü ve Türkiye'yi sevdirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim amaçları doğrultusunda;

  • Türk dili ve edebiyatının temel bilgi ve becerilerine sahip görev sahasının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış,
  • Uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
  • Çağdaşlarıyla alanında müzakere edebilecek,
  • Bir edebiyat eserinin hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek,
  • Türk dilinin gönül coğrafyasındaki tarihî ve kültürel gelişimini izleyebilen,
  • Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş nitelikli subay ve uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön