English   Türkçe | 
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alacak subay adaylarına çağdaş, bilimsel yöntemler eşliğinde ve disiplinlerarası bir yaklaşım çerçevesinde verilen lisans eğitimlerinde onlara yardımcı olacak Türk dili servis derslerinin verilmesi; Türkiye dışından gelen misafir askerî öğrencilerin, dört temel dil becerisinin dil aktiviteleri süreci içinde geliştirilerek Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu lisans eğitimine hazır hâle getirildiği Türkçe Hazırlık derslerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

    Detaylı Bilgi »

Sayfa Başına Dön