English   Türkçe | 
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü    Uluslararası İlişkiler lisans programının amacı, Harbiyelilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırırken, uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri de öğretilmektedir. Kara Harp Okulu bünyesinde verilen dersler ışığında Harbiyeli; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme, devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama, uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanıma açısından yeterli bilgiye sahip olacaktır. Harbiyeli, alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak çok boyutlu değerlendirme yeterliliğini kazanacaktır.

    Detaylı Bilgi »

Ana Bilim Dalları

Sayfa Başına Dön