English   Türkçe | 

Bölgesel Diller Ana Bilim Dalının AmacıEğitimi verilmekte olan Arapça, Farsça, Fransızca, ve Rusça dillerini operasyonel seviyede kullanabilen, dilini öğrendiği sosyal, kültürel, demografik, yapısı ve hedef dildeki askerî terminolojine sahip olan personel yetiştirmektir. Bölgesel dil eğitimi kapsamında eğitimi verilen Arapça, Farsça, Fransızca, Rusça dillerinde öğrenim gören Harbiyelilerin B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Millî Savunma Bakanlığının direktifleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Kara Harp Okulunda uygulanmakta olan Bölgesel Diller eğitiminin nihai amacı, Harbiyelilerin öğrenim gördükleri süre sonunda Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinde akademik, mesleki ve operasyonel seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun edilmesidir.

Sayfa Başına Dön