SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 16 - Sayı 1 - Mayıs 2017 (Volume 16 - Issue 1 - May 2017)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Almanya’nın Balkanlar’a Etkisi

The Impact of Germany Towards The Balkans in The Post-Cold War Era

M. Cem OĞULTÜRK, Ferhat DAĞISTAN

Yıkıcı Teknolojilerin Belirlenmesi

Identification of Disruptive Technologies

Başak BİLGE

Sources of Conflict in the Middle East: Borders or Stratified Identities?

Ortadoğu’da Çatışmanın Kaynakları: Sınırlar mı, Katmanlı Kimlikler mi?

Doç.Dr.Kürşad TURAN

Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Algıları

The Perceptions of Syrian Refugee in Turkey

Erol ÖZDEMİR