SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 19 - Sayı 2 - Kasım 2020 (Volume 19 - Issue 2 - Nov 2020)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

Yol Altındaki Killi Bir Zeminin Uçucu Kül ile İyileştirilmesinin Karayolu Üst Yapısına ve Maliyetine Etkileri

The Effects of The Improvement of a Clay Soil under The Road With Fly Ash on The Road Superstructure and Cost

Tacettin GEÇKİL, Mehmet Mahmut TANYILDIZI ve Ekrem Serdar YILDIRAN

1

Does Terrorism Hinders Foreign Investments in Turkey? An Empirical Study with ARDL Bounds Test

Türkiye'de Terörizm Yabancı Yatırımları Baskılıyor mu? ARDL Sınır Testine Dayalı Ampirik Bir Uygulama

Necmettin ÇELİK and Rıza BAYRAK

23

Hava Alıklı Elektro-Pnömatik Bir Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu

Simulation and Modelling of an Electro-Pneumatic System with Air Intake

O. Fatih ERCİS ve Ömer KELEŞ

43

Elektrikli Araçların Patent Analizlerinin İncelenmesi ve Askerî Araçlar Üzerindeki Uygulamaları

Examination of Patent Analysis of Electric Vehicles and Applications on Military Vehicles

Mehmet Hanifi KAYA

69

Kurum Temelli Görüş ve Stratejinin Üçayağı Perspektifi: Yazın Taraması

Institution-Based View and Strategy Tripod Perspective: A Literature Review

Hasan BOZTOPRAK

105

Tabanca Gövdeleri İçin Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi

Development of Polymer Composite Material for Gun Frames

Mahmutcan KARSLI, Yaşar SERT ve Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU

131

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalığı

Information Security Awareness of Secondary School Students

M. Ali DERİN ve M. Tuncay GENÇOĞLU

159

Askerî Motifler: Delilerin Kıyafetleri

Military Motifs: Clothes of Delis

Saadet DAĞ

183

Ticari ve Askerî Elektronik Cihazlarda Kullanılan Yüzeye Montajlı Yeni Nesil Devre Elemanlarının Tamir Sürecindeki Etkili Faktörler

Factors Effecting Rework of New Generation Surface Mount Components Used in Commercial and Military Electronic Devices

Necdet GEREN ve Murat ÇAKIRCA

211

Yayın İlkeleri

245