SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Sayı 41 - Mayıs 2022 (Issue 41 - May 2022)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

İspanya’nın, Bask Bölgesi’nde Terörizmle Mücadelesinin “Çatışma ve Değişim” Bağlantısı Üzerinden Bir İncelemesi

An Inspection of the Link Between “Conflict and Change” with Respect to Spain’s Counterterrorism in Basque Region

M.Bahadır İLERİ

1

Chilly War in the High North under Low Tension: Implications for NATO

Yüksek Kuzey’de Düşük Gerilimli Ayaz Savaş: NATO'ya Yönelik Sonuçlar

Can DEMİR

41

İlköğretim İkinci Kademede Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiğinin Karma-Meta Yöntemi ile Analizi

Investigation into the Effectiveness of Augmented Reality Applications in Primary Education Second Level through Mixed-Meta Method

Veli BATDI - Özgür ANIL - Adem TUNÇ

73

Cyber-Physical Systems and their Security Issues

Siber Fiziksel Sistemler ve Güvenlik Sorunları

Amin MAHNAMFAR - Nafiz ÜNLÜ

97

Birleşik Krallık’ın Ulusal Güvenlik Yaklaşımı ve Terörizmle Mücadele Stratejisi

The United Kingdom's National Security Approach and Counter-Terrorism Strategy

Kazim Murat ÖZKAN

119

Gelecek Öngörüleri ve Alınan Dersler Çerçevesinde Savunma TedarikProjeleri

The Future of Defense Acquisition Projects in the Light of Lessons Learned and Future Insights

Göksel KORKMAZ

163

Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları ile Bir CNC Tezgâhı İçin Arıza Analizi

Fault Analysis of a CNC Machine with Association Rules in Data Mining

Sena KUMCU - Bahar ÖZYÖRÜK

205

The Strategic Security Engagement between the African Union and the European Union in Conflict Management in Africa: The Challenges

Afrika’da Çatışma Yönetiminde Afrika Birliği ile Avrupa Birliği Arasındaki Stratejik Güvenlik Katılımı: Zorluklar

Dingji Maza KANGDIM - Cemal YORGANCIOĞLU - Kwopnan Ibrahim BULUS

227

Classification of the NATO Countries with Respect to Defence Spending Patterns: An Unsupervised Clustering Approach

NATO Ülkelerinin Savunma Harcama Modellerine Göre Sınıflandırılması: Denetimsiz Bir Kümeleme Yaklaşımı

Mehmet ÖZCAN

261

CIA İstihbarat Raporları ve Salvador Allende

Declassified CIA Reports and Salvador Allende

Muhammed Hayati TABAN - Kamer KASIM

281

Yayın İlkeleri

323