Hakkımızda


2001 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde faaliyete başlayan Savunma Bilimleri Enstitüsü, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma bilimleri alanında uzman personel ihtiyacını karşılamak, profesyonel ve yüksek akademik seviyede lisansüstü eğitim vermek maksadıyla kurulmuştur.

Türk profesyonel askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında, 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun" ile kurulan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü faaliyetlerine başlamıştır. 17 Mart 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla "Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü" adını almıştır.

Verilen lisansüstü eğitim programları ile öğrenciler, bir yandan dünyadaki gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendine özgü niteliklerini diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatı bulacaklardır.

Ayrıca, Enstitüde; Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçlarına yönelik sertifika ve kurs programları düzenlenmekte, savunma bilimleri ve teknoloji yönetimi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunulmakta ve bu konularda diğer kurumlarca yürütülen projelere destek verilerek; ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapılmakta, bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.

Sayfa Başına Dön