GENEL ESASLAR

Öğretim Üyelerimizin bu bölümde belirtilen yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi mali ve akademik süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesi için gereklidir. İlgili formların bizzat öğretim üyeleri tarafından doldurularak Enstitümüze teslim edilmesi muhtemel hak kayıplarını önleyecektir.

Ders ve tez izleme süreçleri de bu bölümde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmelidir.


İDARİ VE MALİ HUSUSLAR

Sgk Ve Mali Formlar:

Her eğitim öğretim döneminin başında Enstitümüz bünyesinde ders veren veya tez danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin Personel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı enstitümüze teslim etmesi gerekir. (Bkz.Personel Bilgi Formu)

Ek ders tahakkuklarının ve SGK işlemlerinin yapılabilmesi ancak formların ve sözleşmenin teslimi sonrası mümkün olabilmektedir. Bu sebeple öğretim üyelerimizin bir hak kaybı yaşamaması adına en geç yarıyılın ilk haftası bu formları Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Sözleşme:

Öğretim üyelerimizin Kısmî Süreli Çalışma Sözleşmesini doldurup imzalanmış halini Enstitümüze göndermesi gerekmektedir. (Bkz.Kısmî Süreli Çalışma Sözleşmesi)

Halihazırda devlet üniversitelerinde veya diğer kamu kurumlarında çalışan öğretim üyelerimizin bu sözleşmeyi doldurmalarına gerek yoktur.

Giriş Kartı İşlemleri:

Enstitümüz bünyesinde ders veren öğretim üyelerimize kampüse girişte kullanmak üzere kartlar verilmektedir. Bu kartların temin edilebilmesi için :

 • Kart Başvuru Formu'nun ıslak imzalı bir biçimde ve fotoğraf yapıştırılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. (Bkz. Giriş formu)
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Araç ruhsat fotokopisi forma eklenmelidir.
 • Ayrıca vesikalık fotoğrafın dijital halinin e-posta yoluyla Güven OK’a (gok@kho.msu.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

  Ders Telafileri:

  Enstitümüz bünyesinde yapılacak ders telafileri için sorumlu Öğretim Üyesinin Ders Telafi Dilekçesi’ni Ana Bilim Dalı’na teslim etmesi gerekmektedir. (Bkz: Ders Telafi Dilekçesi)


  AKADEMİK SÜREÇ

  Derslere İlişkin Esaslar
  Genel Esaslar:

  Enstitümüz bünyesinde ders verecek öğretim üyelerimizin eğitim öğretim dönemi başlamadan önce konu kapsamlarını mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

  Bu konu kapsamlarda ders için kullanacağınız değerlendirme yöntemlerinin ve bunların yılsonu notuna etkisinin % olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

  Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür.

  Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır.

  İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri ya da her ikisi ödev, proje, araştırma ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

  Sınav notları 100 üzerinden verilir.

  Tez Danışmanlığına İlişkin Esaslar

  Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora iş akış süreçlerinde aşamalar sorumluluklar belirtilmiş ve gerekli formlar belirtilmiştir. Enstitümüzde Tez Danışmanlığı yapan öğretim üyelerinin ders dönemi, tez dönemi ve tez savunma dönemindeki sorumluluklarını takip edebilmeleri için:

  Yüksek Lisans İş Akış Süreci

  Doktora İş Akış Süreci

  Sayfa Başına Dön