English   Türkçe | 
 • Kara Harp Okulu Kütüphanesi


  • Haberler/Duyurular

   MSÜ mensubu olmayan yüksek lisans ve üzeri eğitim yapan araştırmacılar KHO Kütüphanesini kullanmak için gerekli form ve bilgilere aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilir.

   https://www.msu.edu.tr/ArastirmaTalepFormu

  Kütüphanenin Görevi

  Kara Harp Okulu Komutanlığı Dekanlık bünyesindeki Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü’nün görevi; eğitim ve öğretimi desteklemek üzere, Harbiyelilerin ve diğer personelin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları basılı-elektronik bilgi kaynaklarını temin edilmesini sağlayarak kullanıcıları haberdar etmek ve bu kaynaklardan azami istifadenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

   

  Kara Harp Okulu Kütüphanesinin Başlıca Hedefleri

  • Harbiyeli ve diğer personelin, bilgi gereksinimlerini belirleyip bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,
  • Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarını sunmak,
  • Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını belirleyerek kullanıcıların eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakların ve kaynakların sağlanması, kütüphanenin güncelliğinin korunması,
  • Kara Harp Okulu akademik personelinin zaman ve mekân engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmaktır.

  Koleksiyon ve Yerleşim Planı

  1’inci katta Atatürk Kitaplığı, süreli yayınlar, DVD koleksiyonu, ödünç verme bankosu ve idari birimler,

  2’nci katta Özel çalışma odaları, görsel – işitsel DVD İzleme Salonu, Dil Bilim, Temel Bilimler ve Uygulamalı Bilimler konulu yayınlar,

  3’üncü katta ise Genel Konular, Felsefe, Din, Sosyal Bilimler, Sanat/Spor, Edebiyat, Tarih/Coğrafya konulu yayınlar bulunmaktadır.

  Hizmetler

  400 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede, kitap koleksiyonu DEWEY Onlu tasnif sistemine göre düzenlenmiş olup, üç kat üzerinde açık raf sistemiyle okuyucuların kullanımına sunulmuştur.

  Kütüphaneye, kütüphanenin amaçları ve okuyucu istekleri doğrultusunda her konuda bilimsel ve kültürel yayın satın alınmaktadır. Bilimsel ve kültürel içerikli çok sayıda süreli yayın, abonelik yoluyla temin edilerek, düzenli olarak hizmete sunulmaktadır.

  Kütüphanede araştırma yapan okuyuculara, istedikleri takdirde danışma (referans) hizmeti verilmektedir.

  MSÜ kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı çeşitli elektronik veri tabanlarına abone olup, Kara Harp Okulunda hizmet veren bütün internet bilgisayarlarından Harbiyeli, öğretim üyeleri ve diğer tüm personel bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bu veri tabanlarında binlerce bilimsel dergi ve e-kitap bulunmaktadır.

  Kütüphane dışına çıkartılmayan süreli yayın ve danışma kaynaklarından, 10 sayfaya kadar ücretsiz fotokopi hizmeti verilmektedir.

  Kütüphane açık raf sistemi ile hizmet verdiği için okuyucular kitaplardan serbest bir şekilde yararlanabilmektedir.

  Kütüphane haftanın 7 günü, hafta içi ve hafta sonu, öğle arası dâhil hizmet vermektedir.

  Kütüphaneden Yararlanma Esasları :

  Kütüphaneden ilişik kesme protokolüne tabi olan Kara Harp Okulu personeline, Harbiyelilere ve Alparslan SAVBEN müdavimlerine beş kitap 15 gün süreyle, araştırma yapanlara ise 10 kitap 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Okuyucular, aldıkları yayınların bir kereye mahsus olmak üzere 15 gün daha ödünç süresini uzatabilmektedirler. 

  Kitap dışı eserler, danışma kaynakları, tez-proje ve süreli yayınların son sayıları kütüphane dışına ödünç verilmemektedir.

Sayfa Başına Dön