English   Türkçe | 
  • Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı    Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kara Harp Okulu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda 15 Ağustos 2017 tarihli 694 No.lu KHK ile yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime Hazırlık Sınıfı eklenmiş ve Kara Harp Okulu eğitim ve öğretim süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Öğrenci Alay Komutanlığının amacı, ilgili mevzuat doğrultusunda öğrenciler ile Subay Temel ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) kursiyerleriyle ilgili eğitim, disiplin ve yönetim ile diğer hizmetlerle ilgili faaliyetleri planlamak, onları bedenen, ruhen, ilmen, fikren ve sosyal yönden eğiterek askerlik mesleğinin değerlerini kazandırmak, liderlik ve komutanlık vasıfları gelişmiş muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Sayfa Başına Dön