English   Türkçe | 

Beden Eğitimi ve Spor

Kara Kuvvetlerinde subay kadrolarında görev yapacak, farklı ihtisaslara (muharip, yardımcı sınıf) sahip Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi kursiyerleri için;

  • Spor alışkanlığı kazandırarak, sporun sevdirilmesini sağlamak,
  • Değişen muharebe şartları karşısında ihtiyaca yönelik Fiziksel Uygunluk ve Askerî Fiziksel Hazır Bulunuşluk düzeylerini geliştirmek,
  • Kazanılmış yetenek ve tecrübelerden istifade ederek, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma eğitimi ile ilgili akıllı planlama, koordineli çalışma ve kararlı bir uygulama süreci tesis etmektir.
  • Sayfa Başına Dön