English   Türkçe | 

Tarihî Tetkik ve İnceleme Gezisi


02-03 Eylül 2023 tarihleri arasında Çanakkale-Gelibolu Harp Tarihi Tetkik ve İnceleme Gezisi icra edilmiştir.Sayfa Başına Dön