English   Türkçe | 

 

Kahraman Türk Ordusuna
1834 yılından bu yana subay yetiştiren ilim, irfan ve meslekî ahlâk ocağı HARBİYE

Başta Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, sayısız komutan ve devlet adamının yetiştiği Mekteb-i Harbiyye/ Kara Harp Okulu (KHO); Sultan II. Mahmud tarafından çıkarılan bir ferman ile 1834 yılında "Mekteb-i Ulûm-ı Harbiyye" adıyla İstanbul'da kurulmuş, 1'inci Dünya Harbi sonuna kadar İstanbul'da Rami Kışlası, Maçka Kışlası, Taşkışla, Selimiye Kışlası, Çinili Köşk, Tophane-i Âmire, Halıcıoğlu Kışlası, Kuleli Kışlası gibi çeşitli mekânlarda ve Pangaltı'da bugün de "Harbiye" olarak anılan semtte Askerî Müze olarak kullanılan esas binasında talim ve terbiyeye devam etmiştir.

İstiklal Harbi sırasında; 1920-1923 yılları arasında Ankara'da Abidinpaşa Köşkü'nde faaliyetini sürdüren Harbiye Mektebi, 1923 yılından 1936 yılına kadar tekrar İstanbul'daki binasında eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1936 yılında Ankara'ya intikal eden Kara Harp Okulu, günümüzde de varlığını sürdürdüğü yere kalıcı olarak taşınmıştır.

2016 yılında, diğer harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile birlikte Millî Savunma Üniversitesi çatısı altına alınan Kara Harp Okulu, Ankara'nın merkezi olan Kızılay'a 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir. Geniş alanı içerisinde askerî öğrenci yatakhane ve dershanelerinin bulunduğu tabur binaları, tarihî komutanlık karargâhı, Dekanlık tarafından kullanılan eski ve yeni binalar, konferans salonları, askerî eğitim alanları, atış poligonu, açık ve kapalı çeşitli spor tesisleri, stadyum, kütüphane ve sinema salonunun yanı sıra kafetaryaları da barındıran kültür sitesi, cami, kolaylık tesisleri ve atlı spor merkezi de bulunmaktadır.


Kara Harp Okulu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda erkek ve kadın subay yetiştirilir.  Eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıldır. Askerî öğrenciler; Dekanlık bünyesindeki akademik öğretimleri ile eşzamanlı olarak Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından yürütülen uygulamalı askerî eğitimler ile beden eğitimi ve spor faaliyetlerini başarıyla tamamlamaları durumunda mezun olmakta ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına muvazzaf subay olarak atanmaktadırlar.
KHO'na kabul edilen askerî öğrencilere; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik ve Haberleşme, Makine, İnşaat, Bilgisayar), İşletme ve Yönetim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Strateji ve Güvenlik, Bilgi Yönetimi ve İstihbarat, Lojistik Yönetimi ve Savunma Yönetimi öğretim programları ile YÖK tarafından akredite ve uluslararası denkliği/geçerliliği de olan lisans öğretimi verilmektedir.
Dünyanın değişik bölgelerinde yer alan dost ve kardeş ülkelerin, belirli standartları sağlamış ve seçilmiş öğrencileri de, ikili askerî işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, kendilerini hem askerî hem de akademik alanda geliştirmek maksadıyla Kara Harp Okulunu tercih etmektedir. 20 farklı ülkeden gelen öğrenciler Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak kendi ülkelerinde nitelikli birer subay olmak üzere eğitim ve öğretim görmektedirler.
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesine bağlı olarak faaliyetine devam eden Kara Harp Okulu'ndaki askerî öğrenciler, ağırlıklı olarak İngilizce ve ayrıca da Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinin birinde yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfı müteakiben, birinci sınıfta YKS'de aldıkları başarı puanlarının türü dikkate alınarak yerleştirilecekleri lisans programlarına uygun sayısal (mühendislik) veya eşit ağırlık puan türündeki öğretim programlarına mahsus ortak programı görürler. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda ise;

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Savunma Yönetimi
 • Tarih
 • Uluslararası İlişkiler

programlarının birine, birinci sınıf ders başarıları ve kendi tercihleri de dikkate alınarak yerleştirilir. Lisans dersleri; modern laboratuvar, dershane ve amfilerde kurum içi ve dışından asker ve sivil öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir.
Mezun olan bütün öğrenciler subay diploması ile birlikte uluslararası geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır. MSÜ KHO lisans programlarını başarıyla bitiren Harbiyeliler, lisansüstü öğrenimlerine yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde devam edebilmektedir.

Uygulamalı askerî eğitimler kapsamında;

Birinci sınıf sonunda öğrenciler, Harp Okulu Dekanlığı ve Komutanlığı'nın görüş ve tavsiyeleri ile sağlık durumları da dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarından birine ayrılmaktadır. Uçucu olmaya istekli öğrencilere, gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı sunulmaktadır.
Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik seviyede kullanılması ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla, haftada yarım gün veya tam gün askerî eğitim icra edilmektedir. Yaz döneminde ise İzmir Menteş'teki tesislerde 6 hafta süreli uygulamalı taktik ve atış eğitimi verilmektedir.
Ayrıca  Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere ülke içindeki önemli muharebe alanları ile kültürel açıdan kayda değer şehirlere harp tarihi ve kültür gezileri düzenlenmektedir.
Harbiye'de akademik ve askerî eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi ve spor dallarında eğitim verilmektedir.Beden Eğitimi ve Spor Programında;

 • Atış (Havalı)
 • Koşarak Hedef Bulma
 • Atletizm
 • Kros
 • Yüzme
 • Kort Tenis
 • Futbol
 • Basketbol
 • Hentbol
 • Voleybol
 • Askerî Pentatlon
 • Modern Pentatlon
 • Okçuluk
 • Tekvando
 • Kick Boks
 • Güreş
 • Judo
 • Karate
 • Kano
 • Surf
 • Balık Adam
 • Kayak dallarında eğitim verilmektedir.

KHO'da fiziken kuvvetli, çevik, atılgan Harbiyelilerin yetişmesi için modern spor tesisleri, vücut geliştirme salonları, atış poligonları, tenis ve halı futbol sahaları, Harbiyelilerin kullanımına sunulmuştur.


İstekli olan Harbiyeliler, ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda Harp Okulunu temsil etmektedir. Ayrıca Harbiyelilere savunma sporları, paraşüt, planör, kayak, dalış ve at biniciliği eğitimi de verilmektedir.


İAŞE, BARINMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Harbiyelilerin yatakhaneleri 3-8 kişilik odalardan oluşmaktadır.


Harbiyeliler, her hafta cuma akşamı, cumartesi ve pazar günleri sivil kıyafet ile şehir içi izne çıkabilmektedir.
Ailesi Ankara'da ikamet eden Harbiyeliler, cuma akşamından pazar akşamına kadar evci iznine (ailesinin yanına yatılı izin) gönderilmektedirler. İzne çıkan Harbiyeliler, Ankara Kızılay'da bulunan öğrenci lokalinden istifade edebilmektedir.
Okul yerleşkesi içinde bulunan 13 Mart Sitesinde; kafeterya, pastane, market, kuruyemiş ve kitap satış reyonlarında Harbiyelilere hizmet sunulmaktadır.
Kütüphane zengin kitaplığı yanında, öğrencilerin ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanına ulaşabilecekleri internet imkânına da sahiptir.


Harbiyelilere hobi ve gönüllülük esaslı; binicilik, ebru, maket/model uçak, zekâ oyunları, satranç, müzik, resim, tiyatro, dans ve halk oyunları konusunda uzman personel tarafından eğitim verilmektedir. Aynı zamanda öğrenci kulüpleri (askerî tarih, harp oyunları, robotik, yazılım vb.) yoluyla Harbiyeliler kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara yönelik çalışmaları öğretim elamanlarının danışmanlığında sürdürebilmektedir.
Başarılı öğrencileri ödüllendirmek, bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla çeşitli yurt içi ve yurt dışı geziler de düzenlenmektedir.Mezuniyetleri sonrası muvazzaf teğmenliğe nasbedilen Harbiyeliler, bir yıllık sınıf okulu eğitimleri sonrasında TSK'nın yurt içindeki birlik ve kurumlardaki görevlerin yanında; yurtdışı temsil ve ataşelik, Birleşmiş Milletler barışı koruma ve tesis etme, NATO, Eğitim ve Görev Maksatlı Yurtdışı İnceleme kadrolarına da atanabilmekte veya görevlendirilebilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. KHO'dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar.
Mezun olan subaylar, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden istifade edebilmektedirler.Orduevleri ile sosyal tesisler de; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir.

Subaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nun doğal üyesidirler.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde
görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle
Sizleri Şanlı Yuva
KARA HARP OKULUNA
bekliyoruz.

Sayfa Başına Dön