English   Türkçe | 

    Nutuk - Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi

Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir
Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasi'ye sadakatten ayrılamıyor
Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri
Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı
Londra Konferansı'na katılmamız
Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu
İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum
Güney Cephesi'ndeki harekat
Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma
Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu
Refet Paşa Türk ordusuna Başkomutan olmak istiyordu
Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler
Bekir Sami ne olursa olsun barış yapmak istiyordu
Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması
Hoca Raif Efendi "Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti" kuruyor
Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivildevlet adamlarının
gereği gibi görüşleri alınmalıdır
İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermelerine üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi
İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar
Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi
Aziz milletime tavsiyem

Önceki Sayfa    Sonraki Sayfa

Sayfa Başına Dön