English   Türkçe | 

    Nutuk - Birinci Dünya Savaşında Anadolu'nun Durumu Ve Kurtuluş Çareleri

      AMERİKAN MANDASI İSTEYENLER

İstanbul'da erkekli kadınlı ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşünde idiler.

Bu görüşte olanlar, düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da bazı açıklamalar yapacağım.


Önceki Sayfa    Sonraki Sayfa

Sayfa Başına Dön