English   Türkçe | 
  • Misafir Askerî Öğrenci    Dost ve müttefik 22 ülkenin Misafir Askerî Öğrencileri 1 yıl hazırlık eğitiminin ardından Kara Harp Okulu'nda Harbiyeliler ile birlikte 4 yıl boyunca eğitim ve öğretim görerek temsil ettikleri ülkeler ile ülkemiz arasında dostane ilişkilerin güçlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Sayfa Başına Dön