English   Türkçe | 

Hedef

  • Askerî Öğrencileri Milli Savunma Üniversitesi ve Beden Eğitimi ve Spor Esasları doğrultusunda fizikî standartlara ulaştırmak,
  • Askerî Öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda Temel Beden eğitimi (TBE) ile Savaş Beden Eğitimi (SBE) faaliyetlerini uygulayıcı, planlayıcı ve eğitici seviyede bilgi ve beceriye ulaştırmak,
  • Askerî Öğrencilere Savunma Sporları kapsamındaki bir branşta yeterli becerileri kazandırmak,
  • Askerî Öğrencilere kurbağalama ve serbest teknikle uzun mesafe yüzme becerileri kazandırmak.
  • Sayfa Başına Dön