English   Türkçe | 

Vazife

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün amaçları

  • Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, liderlik, yöneticilik, komutanlık ve eğiticilik özelliklerine sahip, fiziki yeterlilikleri gelişmiş,
  • Muhabere sahasında askerden beklenen fizikî güç ve moral niteliklerine sahip; her türlü iklim, arazi ve muharebe şartında zorlukları aşabilecek, çevik, mukavemeti yüksek ve savaşçı ruhu kazanmış,
  • Sporu hayat tarzı haline getirmiş subaylar yetiştirmektir.
  • Sayfa Başına Dön