English   Türkçe | 

HİBRİT TEHDİTLER VE MİLLÎ SAVUNMA SEMPOZYUMU

 1. Sempozyum Tarihi: 25-26 Ocak 2022
 2. Sempozyum Yeri: Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA
 3. Düzenleyen Kurumlar: Bu sempozyum, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu ve Hibrit Tehditler Araştırma Grubu (HİTAG) iş birliği ile düzenlenmektedir.
 4. Sempozyum Yürütücüsü:
 5. Kara Harp Okulu Dekanlığı ve HİTAG-MSÜ ATASAREN

 6. Sempozyum Takvimi:
 7. Bildiri özeti gönderme son tarihi: 17 Aralık 2021
  Katılımcı kesin listesinin ilan tarihi: 04 Ocak 2022
  Sempzoyum programının ilanı: 11 Ocak 2022
  Tam metin gönderme tarihi: 15 Şubat 2022

 8. Sempozyum iletişim bilgileri:
 9. Telefon: +90 (312) 417 51 90 / 5301-5311-5325
  Telefon: +90 (212) 398 01 00 / 3861-3864
  E-posta: hitag@msu.edu.tr

 10. Sempozyum Konuları:
 11. Hibrit tehditler; diplomatik, askerî, ekonomik veya teknolojik imkân ve kabiliyetlerin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan yöntemlerle kullanımını ifade eder. Hibrit tehditlere başvuran devlet veya devlet dışı aktörler, resmî olarak ilan edilen savaş eşiğinin altında kalarak hareket ederler. Bu şekilde ortaya çıkan belirsizlik hedef ülkenin savunma mekanizmalarını geciktirebilir veya çökertebilir. Dolayısıyla askerî imkân ve kabiliyetlerin yanında siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sosyal medyanın sağladığı açık konu haberleşmesinin kötüye kullanımları, kritik altyapılara yönelik elektronik ve fizikî saldırılar, ülkelerin finans ve ekonomik yapılarını sekteye uğratacak türlerde müdahaleler gibi çok çeşitli tehditlere karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Bu kapsamda hibrit tehditlere karşı hassas alanların diğerlerinden bağımsız bir şekilde ele alınması ve korunmasından ziyade disiplinlerarası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek için sempozyumumuza aşağıdaki başlıklar öncelikli olmak üzere hibrit tehditler kapsamında değerlendirilebilecek konularda çalışan akademisyen ve alan uzmanlarını davet ediyoruz.

  • Toplumsal ve kurumsal dayanıklılığı geliştirme yöntemleri
  • Dezenformasyonun topluma etkileri ve buna karşı alınacak tedbirler
  • Kritik altyapı tesislerinin hibrit tehditlere karşı korunması
  • Kriz yönetiminde hibrit tehditlere karşı alınacak hibrit tedbirler
  • Enerji güvenliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi
  • Hibrit ortamda askerî harekât ve yeni harp teknolojileri
  • Siber saldırılar ve siber savunma
  • Terörizm ve terörizmle mücadelede yeni yöntemler
  • Hudut güvenliği
  • Stratejik göç mühendisliği ve karşı tedbirler
  • Yeni teknolojilerin ve yapay zekânın toplumsal boyutları
  • Stratejik iletişim
  • Savunma sektörü ve halk ilişkileri
  • Hibrit tehditlere karşı kurumlar arası iş birliği ve millî güvenlik organizasyonu
 12. Konaklama ve Ulaşım Bilgileri:
 13. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri kendilerine aittir.
  Program yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  Salgın koşullarından kaynaklanacak herhangi bir değişiklik duyuru sayfamızda ilan edilecektir.

 14. Başvuru Formları:
 15. İlgili alanlarda çalışan akademisyen ve alan uzmanlarının bildirileri öncelikli olarak değerlendirilecektir. Bildiri sunmak için Ek'teki formun en geç 17 Aralık 2021 tarihine kadar hitag@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sayfa Başına Dön