English   Türkçe | 

Dekan
Gültekin Yıldız 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimi İstanbul Özel Alman Lisesinde; lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında 2002 yılında yüksek lisans; 2008 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı kadrosuna atandı. 2013 yılında doçent unvanını kazandı. 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kara Harp Akademisinde; 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulunda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. Bu Enstitü’nün yanı sıra MSÜ bünyesinde Hava Harp Okulu, Kara Harp Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler yürüttü. 2020 yılında profesör unvanını aldı. Millî Savunma Bakanlığının 13 Haziran 2020 tarihli oluru ile MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığına atandı.

Prof. Dr. Yıldız’ın akademik uzmanlık alanı Yakın Çağ Türk ve Avrupa askerî tarihidir. Ayrıca modern ceza infaz tarihi, modern düşünce tarihi, savaş felsefesi ve profesyonel askerî öğretim de araştırma alanları arasındadır.

Prof. Dr. Yıldız’ın basılmış üç adet kitabı; üç kitap editörlüğü; Türkçe ve İngilizce yayımlanmış çok sayıda hakemli makale, kitap bölümü, sempozyum bildirisi, ansiklopedi maddesi, ders kitabı ünitesi, kitap değerlendirmesi, Almancadan yapılmış üç adet kitap çevirisi mevcuttur. Yıldız’ın, Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Avusturya, İtalya, Danimarka ve Rusya Federasyonu’nda iştirak ettiği çok sayıda bilimsel ve meslekî etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda da tek konuşmacı olarak konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Yıldız, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Halen Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu Türk Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) Yürütme Kurulu’nda Türkiye adına üyedir.

Sayfa Başına Dön