English   Türkçe | 
  • Beden Eğitimi ve Spor BölümüAmacımız muharebe sahasının askerlerden beklediği ve zorunlu kıldığı fiziki güç ve moral niteliklerini; her türlü iklim, arazi ve muharebe şartlarında, çevik, her engeli aşan, savaşçı ruhu kazanmış, TSK’nın ihtiyacı TBE-SBE eğiticisi subaylar yetiştirmektir.

Görev ve İlkeler:

  • Harbiyelilerin beden ve ruh gelişimlerini dikkate alarak, yaptırılacak ders içi ve ders dışı çalışmalarla sağlık durumlarını zararlı etkilere karşı korumak, kendilerini dayanıklı hale getirmek ve mümkün olan hallerde vücut duruş bozukluklarını önlemek ve gidermek,
  • Harbiyeli ve kursiyerlerde teorik çalışmaların doğuracağı zihinsel yorgunluğu Beden Eğitimi ve Sporun çeşitli etkinlikleriyle önlemek, onlarda çalışma ve yaşama şevkini artırmak, görevini, tabiatı, yurdunu ve toplumu seven, sağlam, dayanıklı, neşeli, centilmen ve sportmen olarak gelişimlerini sağlamak,
  • Fiziksel ve fizyolojik yeterlilik ile zihin ve moral arasındaki ilişkileri kavratmak, böylece kendine olan güven duygusunu geliştirerek verim gücünü azaltacak sebeplerin etkilerini ortadan kaldırmak,
  • Harbiyeli ve kursiyerlerin kendine olan güven, kendini kontrol edebilme, dikkat, çabuk ve isabetli karar verebilme, açık kalplilik, itaat, disiplin, askerlik, arkadaşlık, sevgi bağlılığı içinde iyi iş birliği, haklara kurallara saygı, fedakârlık, kendini iyiye yöneltme, sözünde durma gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıklarını geliştirmek,
  • Beden eğitimi ve sporun önemi, insan organizması üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini öğreterek, Harbiyeli ve kursiyerlerin fizyolojik kapasitelerini geliştirmek, anaerobik ve aerobik dayanıklılıklarını artırmak.
  • Harbiyeli ve kursiyerlerin temel ve tamamlayıcı motorik özelliklerini (kuvvet, sürat, beceri, koordinasyon, denge, esneklik ve dayanıklılığı) geliştirmek,
  • Çeşitli fiziksel ve fizyolojik testlerle Harbiyeli ve kursiyerlerin kan dolaşımını, solunum fonksiyonlarını ve kas kuvvetini ölçmek, kontrol altında tutarak takibini yapmak ve geliştirmeleri için gerekli tedbirleri almak,
  • Temel ve Savaş Beden Eğitiminin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yeri, önemi ve uygulama esaslarını ortaya koyarak askerî personel için gerekliliğini ortaya koyarak gelişimlerini sağlamaktır.

Sayfa Başına Dön