English   Türkçe | 

MEZUNLARIMIZ


Cumhuriyetimizin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)

Cumhurbaşkanları


 • İsmet İNÖNÜ
  (1884-1973)
 • Cemal GÜRSEL
  (1895-1966)
 • Cevdet SUNAY
  (1899-1982)
 • Ahmet Kenan EVREN
  (1917-2015)

  Meclis Başkanları


 • Ali Fethi OKYAR
  (1880–1943)
 • Kâzım ÖZALP
  (1882–1968)
 • Musa Kâzım KARABEKİR
  (1882–1948)
 • Ali Fuat CEBESOY
  (1882–1968)

  Başbakanlar


 • İsmet İNÖNÜ
  (1884-1973)
 • Ali Fethi OKYAR
  (1880–1943)
 • Recep PEKER
  (1889-1950)
 • Cemal GÜRSEL
  (1895-1966)

  Başbakan Yardımcıları


 • Sadi KOÇAŞ
  (1919-1998)
 • Alparslan TÜRKEŞ
  (1917-1997)

Türk İstiklal Harbi'nde Tümen ve Daha Üst Kademelerde Görev Yapmış
Kara Harp Okulu Mezunu Komutanlar


Mustafa Kemal ATATÜRK
(1317-P. 8)
1881-1938
 • Muhittin AKYÜZ
  (1304-P. 38)
  1870-1940
 • Nazif KAYACIK
  (1306-P. 29)
  1872-1951
 • Cevat ÇOBANLI
  (1307-P. 4)
  1870-1938
 • Cemil CONK
  (1308-P.8)
  1873-1931
 • Abdüllâtif Naci ELDENİZ
  (1309-P. 17)
  1875-1948
 • Mehmet Nurettin KONYAR
  (1309-P. 31)
  1873-1932
 • Hasan Mümtaz ÇEÇEN
  (1309-P. 99)
  1876-1941
 • Rüştü
  (1309-Top. 8 )*
  1872-1926
 • Mehmet Kâzım SEVÜKTEKİN
  (1311-b.P. 5)
  1877-1949
 • Osman Nuri KOPTAGEL
  (1311-b.P. 17)
  1874-1942
 • Mustafa Münip UZSOY
  (1311-b.P. 32)
  1878-1950
 • Mehmet Rüştü SAKARYA
  (1311-b.P. 70)
  1877-1951
 • Veysel ÖZGÜR
  (1311-b.P. 83)
  1877-1931
 • Mehmet Emin YAZGAN
  (1311-b.P. 88)
  1876-1961
 • Süleyman SABRİ
  (1311-b.Sv. 50)
  1873-1941
 • Ali Sait AKBAYTOGAN
  (1311-c.P. 1)
  1872-1950
 • Mustafa Fevzi ÇAKMAK
  (1311-c.P. 7)
  1876-1950
 • Mehmet Vehbi KIPÇAK
  (1311-c.P. 8)
  1875-1946
 • Mehmet Ali YAL
  (1311-c.P. 69)
  1874-1939
 • Reşat ÇİĞİLTEPE
  (1311-c.P. 80)
  1879-1922
 • Hacı Mehmet Arif ÖRGÜÇ
  (1311-c.Sv. 69)
  1876-1940
 • Nihat ANILMIŞ
  (1312-P. 4)
  1878-1954
 • Yakup Şevki SÜBAŞI
  (1312-P. 5)
  1876-1939
 • Mehmet Muhittin KURTİŞ
  (1312-P. 14)
  1876-1951
 • Mehmet Şefik AKER
  (1312-P. 84)
  1877-1964
 • Yusuf İzzet MET
  (1312-Sv. 6)
  1876-1922
 • Ali Sami Sabit KARAMAN
  (1312-Sv. 10)
  1877-1957
 • Akif ERDEMGİL
  (1312-Sv. 46)
  1876-1962
 • Hüseyin Nurettin ÖZSU
  (1313-P. 256)
  1879-1937
 • Mehmet Sabri ERÇETİN
  (1313-Top. 17)*
  1876-1956
 • Şükrü Naili GÖKBERK
  (1314-P. 13)
  1876-1936
 • Ali Hikmet AYERDEM
  (1314-P. 16)
  1876-1939
 • İbrahim Refet BELE
  (1314-P. 39)
  1881-1963
 • Nazmi SOLOK
  (1314-P. 44)
  1876-1956
 • Şerif YAÇAĞAZ
  (1314-P. 94)
  1876-1938
 • Mehmet Atıf ATEŞDAĞLI
  (1314-Sv. 48)
  1876-1947
 • Mehmet Emin ÇOLAKOĞLU
  (1314—Top. 4)*
  1878-1939
 • Mehmet Sıtkı ÜKE
  (1314-ls. 505)*
  1877-1941
 • Fahrettin ALTAY
  (1315-P. 1)
  1880-1974
 • Ethem Servet BORAL
  (1315-P. 16)
  1876-1956
 • Bekir Sami GÜNSAV
  (1315-P. 17)
  1879-1934
 • Ahmet Nuri ÖZTEKİN
  (1315-P. 26)
  1876-1951
 • Kâzım İNANÇ
  (1315-P. 29)
  1880-1938
 • Mehmet Kâzım DİRİK
  (1315-P. 87)
  1881-1941
 • Mehmet Selahattin ADİL
  (1315-b.Top. 2)*
  1883-1961
 • Asım GÜNDÜZ
  (1316-P. 2)
  1880-1970
 • Mustafa MUĞLALI
  (1316-P. 21)
  1882-1951
 • Ömer Lütfü ARGEŞO
  (1316-P. 25)
  1879-1942
 • Halil İbrahim ÇOLAK
  (1316-P. 157)
  1881-1944
 • Cafer Tayyar EĞİLMEZ
  (1316-Sv. 4)
  1878-1958
 • Mürsel BAKÜ
  (1316-Sv. 7)
  1881-1945
 • Mehmet Suphi KULA
  (1316-Sv. 57)
  1881-1948
 • Mahmut Nedim HENDEK
  (1316-Sv. 484)
  1880-1920
 • Mehmet HAYRİ
  (1316-Ağ. Top. 2)*
  1879-1928
 • Mehmet Hayri TARHAN
  (1317-P. 4)
  1880-1934
 • Cavit ERDEL
  (1317-P. 14)
  1884-1933
 • Mehmet ARİF
  (1317-P. 17)
  1883-1926
 • Ali Fuat CEBESOY
  (1317-P. 28)
  1882-1968
 • İsmail HAKKI
  (1317-P. 59)
  1883-1923
 • Ahmet Fuat BULCA
  (1317-P. 80)
  1881-1962
 • Ali İhsan SABİS
  (1317-Top. 1)*
  1882-1957
 • Musa Kâzım KARABEKİR
  (1318-P. 1)
  1882-1948
 • Şevket Seyfi DÜZGÖREN
  (1318-P. 14)
  1880-1948
 • Mehmet Nuri CONKER
  (1318-P. 15)
  1882-1937
 • Kâzım Fikri ÖZALP
  (1318-P. 29)
  1882-1968
 • Mehmet Hulusi CONK
  (1318-P. 24)
  1881-1950
 • Ethem Necdet KARABUDAK
  (1318-P. 31)
  1882-1948
 • Cemil Cahit TOYDEMİR
  (1318-P. 311)
  1883-1936
 • Mehmet Kenan DALBAŞAR
  (1318-Sv. 7)
  1888-1935
 • Mehmet Emin KORAL
  (1318-Ağ. Top. 1)
  1881-1959
 • Sadullah GÜNEY
  (1318-Kale Top. 1)*
  1883-1945
 • Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
  (1319-P. 5)
  1882-1966
 • Alâeddin KOVAL
  (1319-P. 8)
  1882-1930
 • Aşir ATLI
  (1319-P. 23)
  1881-1957
 • Halit KARSIALAN
  (1319-P. 257)
  1883-1925
 • İsmet İNÖNÜ
  (1319-Sah.Top.1)*
  1884-1973
 • İzzettin ÇALIŞLAR
  (1319-Top. 2)*
  1882-1951
 • Şefik Avni ÖZÜDOĞRU
  (1319-İs. 1)*
  1884-1960
 • Ahmet Naci TINAZ
  (1320-P. 3)
  1882-1964
 • Hüseyin Hüsnü Emir ERKİLET
  (1320-P. 5)
  1883-1958
 • Mehmet Kâzım ORBAY
  (1320-Sah.Top.1)*
  1887-1964
 • Osman Zâti KOROL
  (1320-Ağ. Top. 1)*
  1880-1946
 • Ahmet Zeki SOYDEMİR
  (1321-P. 5)
  1883-1934
 • Mehmet Sabit NOYAN
  (1321-P. 30)
  1887-1967
 • Ömer Halis BIYIKTAY
  (1321-P. 44)
  1883-1935
 • Kemalettin Sami GÖKÇEN
  (1321-ls. 1)*
  1884-1934
 • Ahmet DERVİŞ
  (1322-P. 26)
  1886-1932
 • Halit AKMANSÜ
  (1322-Top. 2)*
  1884-1953
 • Mehmet Salih OMURTAK
  (1323-P. 1)
  1889-1954
 • Mehmet Nazım YÜCEL
  (1323-P. 3)
  1886-1921

*Mühendishâne-i Berri Hümâyun mezunudur

Millî Savunma Bakanları


 • Mustafa Fevzi ÇAKMAK
  1876-1950
 • İbrahim Refet BELE
  1881-1963
 • Kâzım ÖZALP
  1882-1968
 • Ali Fethi OKYAR
  1880-1943
 • Mehmet Recep PEKER
  1889-1950
 • Ahmet Naci TINAZ
  1882-1964
 • Saffet ARIKAN
  1888-1947
 • Ali Rıza ARTUNKAL
  1881-1959
 • Cemil Cahit TOYDEMİR
  1883-1956
 • Ali Seyfi KURTBEK
  1905-1995
 • Cemal GÜRSEL
  1895-1966
 • Hüseyin ATAMAN
  1900-1975
 • Muzaffer ALANKUŞ
  1898-1972
 • Hulusi AKAR
  1952-

Genelkurmay Başkanları


 • Orgeneral
  İsmet İNÖNÜ
 • Mareşal
  Fevzi ÇAKMAK
 • Orgeneral
  Salih OMURTAK
 • Orgeneral
  A. Nafiz GÜRMAN
 • Orgeneral
  M. Nuri YAMUT
 • Orgeneral
  A. Nurettin BARANSEL
 • Orgeneral
  İ. Hakkı TUNABOYLU
 • Orgeneral
  İ. Feyzi MENGÜÇ
 • Orgeneral
  M. Rüştü ERDELHUN
 • Orgeneral
  Ragıp GÜMÜŞPALA
 • Orgeneral
  Cevdet SUNAY
 • Orgeneral
  A. Cemal TURAL
 • Orgeneral
  Memduh TAĞMAÇ
 • Orgeneral
  Ö.Faruk GÜRLER
 • Orgeneral
  Semih SANCAR
 • Orgeneral
  Nurettin ERSİN
 • Orgeneral
  M.Necdet ÜRUĞ
 • Orgeneral
  Necip TORUMTAY
 • Orgeneral
  Doğan GÜREŞ
 • Orgeneral
  İ.Hakkı KARADAYI
 • Orgeneral
  Hüseyin KIVRIKOĞLU
 • Orgeneral
  Hilmi ÖZKÖK
 • Orgeneral
  Yaşar BÜYÜKANIT
 • Orgeneral
  İlker BAŞBUĞ
 • Orgeneral
  Işık KOŞANER
 • Orgeneral
  Necdet ÖZEL
 • Orgeneral
  Hulusi AKAR
 • Orgeneral
  Yaşar GÜLER

Kara Kuvvetleri Komutanları


 • Orgeneral
  Mehmet Nuri YAMUT
 • Orgeneral
  Kurtcebe NOYAN
 • Orgeneral
  Şükrü KANATLI
 • Orgeneral
  Ahmet Nurettin BARANSEL
 • Orgeneral
  Abdülkadir SEVEN
 • Orgeneral
  İ.Hakkı TUNABOYLU
 • Orgeneral
  Ahmet Nurettin AKNOZ
 • Orgeneral
  İ.Necati TACAN
 • Orgeneral
  Mustafa Rüştü ERDELHUN
 • Orgeneral
  Cevdet SUNAY
 • Orgeneral
  Mehmet Muzaffer ALANKUŞ
 • Orgeneral
  Celal ALKOÇ
 • Orgeneral
  Muhittin ÖNÜR
 • Orgeneral
  Mehmet Ali KESKİNER
 • Orgeneral
  A.Cemal TURAL
 • Orgeneral
  Ahmet Refik YILMAZ
 • Orgeneral
  Memduh TAĞMAÇ
 • Orgeneral
  Fikret ESEN
 • Orgeneral
  Nazmi KARAKOÇ
 • Orgeneral
  Ö.Faruk GÜRLER
 • Orgeneral
  Eşref AKINCI
 • Orgeneral
  N.Kemal ERSUN
 • Orgeneral
  Semih SANCAR
 • Orgeneral
  Nurettin ERSİN
 • Orgeneral
  Necdet ÜRUĞ
 • Orgeneral
  Ali Haydar SALTIK
 • Orgeneral
  Necdet ÖZTORUN
 • Orgeneral
  Necip TORUMTAY
 • Orgeneral
  M.Kemal YAMAK
 • Orgeneral
  Doğan GÜREŞ
 • Orgeneral
  Muhittin FİSUNOĞLU
 • Orgeneral
  İsmail H.KARADAYI
 • Orgeneral
  M.Hikmet BAYAR
 • Orgeneral
  Hikmet KÖKSAL
 • Orgeneral
  Hüseyin KIVRIKOĞLU
 • Orgeneral
  Atilla ATEŞ
 • Orgeneral
  Hilmi ÖZKÖK
 • Orgeneral
  Aytaç YALMAN
 • Orgeneral
  Yaşar BÜYÜKANIT
 • Orgeneral
  İlker BAŞBUĞ
 • Orgeneral
  Işık KOŞANER
 • Orgeneral
  Erdal CEYLANOĞLU
 • Orgeneral
  Necdet ÖZEL
 • Orgeneral
  Hayri KIVRIKOĞLU
 • Orgeneral
  Hulusi AKAR
 • Orgeneral
  Salih Zeki ÇOLAK
 • Orgeneral
  Yaşar GÜLER
 • Orgeneral
  Ümit DÜNDAR

Hava Kuvvetleri Komutanları


 • Orgeneral
  M.Zeki DOĞAN
 • Orgeneral
  Muzaffer GÖKSENİN
 • Orgeneral
  Fevzi UÇANER
 • Korgeneral
  Hamdullah Suphi GÖKER
 • Orgeneral
  Tekin ARIBURUN
 • Korgeneral
  İhsan ORGUN
 • Korgeneral
  İrfan TANSEL
 • Orgeneral
  Reşat MATER
 • Tümgeneral
  Süleyman TULGAN
 • Orgeneral
  Muhsin BATUR
 • Orgeneral
  Emin ALPKAYA
 • Korgeneral
  Cemal ENGİN
 • Orgeneral
  Ethem Ruhi AYAN
 • Orgeneral
  Halil SÖZER
 • Orgeneral
  Cemil ÇUHA
 • Orgeneral
  Safter NECİOĞLU
 • Orgeneral
  Siyami TAŞTAN

Jandarma Genel Komutanları


 • Albay
  Baha Hurşit (SÜEL)
 • Tümgeneral
  A.Zeki SOYDEMİR
 • Korgeneral
  M.Kâzım ORBAY
 • Korgeneral
  A.Naci TINAZ
 • Korgeneral
  C.Cahit TOYDEMİR
 • Korgeneral
  A.Riza ARTUNKAL
 • Korgeneral
  Rüştü AKIN
 • Korgeneral
  H.Rıfat MATARACI
 • Korgeneral
  Nazmi GÖNENLİ
 • Orgeneral
  Şükrü KANATLI
 • Korgeneral
  M.Nuri BERKÖZ
 • Orgeneral
  A.Kemal YAŞINKILIÇ
 • Orgeneral
  H.Tahsin ÇELEBİCAN
 • Tümgeneral
  Nezihi FIRAT
 • Korgeneral
  Hayati ATAKER
 • Orgeneral
  Muhittin ÖNÜR
 • Tuğgeneral
  Abdurrahman DORUK
 • Tuğgeneral
  Fahri OGAN
 • Orgeneral
  Fikret ESEN
 • Orgeneral
  M.Haydar SÜKAN
 • Orgeneral
  Kemal ATALAY
 • Orgeneral
  Semih SANCAR
 • Orgeneral
  Kemalettin EKEN
 • Orgeneral
  Orhan YİĞİT
 • Orgeneral
  Nurettin ERSİN
 • Korgeneral
  Şahap YARDIMOĞLU
 • Orgeneral
  O.Sedat CELASUN
 • Orgeneral
  H. Mehmet BUYRUK
 • Orgeneral
  T.Fikret OKTAY
 • Orgeneral
  M.Adnan DOĞU
 • Orgeneral
  Burhanettin BİGALI
 • Orgeneral
  Eşref BİTLİS
 • Orgeneral
  Aydın İLTER
 • Orgeneral
  Teoman KOMAN
 • Orgeneral
  Fikret Ö.BOZTEPE
 • Orgeneral
  Rasim BETİR
 • Orgeneral
  Aytaç YALMAN
 • Orgeneral
  M.Şener ERUYGUR
 • Orgeneral
  Fevzi TÜRKERİ
 • Orgeneral
  Işık KOŞANER
 • Orgeneral
  A.Atila IŞIK
 • Orgeneral
  Necdet ÖZEL
 • Orgeneral
  Bekir KALYONCU
 • Orgeneral
  Servet YÖRÜK
 • Orgeneral
  Abdullah ATAY
 • Orgeneral
  Galip MENDİ
 • Orgeneral
  Yaşar GÜLER
 • Orgeneral
  Arif ÇETİN

Şair ve Yazarlar


 • Beşir Fuad
  (Yazar)
  1852-1887
 • Necip Asım YAZIKSIZ (Yazar)
  1861-1935
 • Nabizâde Nazım (Şair,Yazar)
  1862-1893
 • Celal Esat ARSEVEN (Yazar)
  1875-1971
 • Yusuf AKÇURA (Yazar)
  1876-1935
 • Ahmet Refik ALTINAY (Yazar)
  1881-1937
 • Ömer Seyfettin (Yazar)
  1884-1920
 • Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Şair)
  1914-2008
 • Aziz NESİN
  (Yazar)
  1915-1995
 • Vüs'at O. BENER
  (Şair,Yazar)
  1922-2005
 • Bekir Sıtkı ERDOĞAN
  (Şair,Yazar)
  1926-2014
 • Gültekin SAMANOĞLU
  (Şair)
  1927-2003

Sanatçılar


 • Osman Nuri Paşa (Ressam)
  1839-1906
 • Şeker Ahmet Paşa (Ressam)
  1841-1907
 • Süleyman Seyyid (Ressam)
  1842-1913
 • Ahmet ŞEKÜR (Ressam)
  1856-
 • Hoca Ali Rıza (Ressam)
  1858-1930
  • Hüseyin Zekai Paşa (Ressam)
   1860-1919
  • Ahmet Ziya AKBULUT (Ressam)
   1869-1938
  • Tahsin SİRET (Ressam)
   1874-1937
  • Sami YETİK (Ressam)
   1878-1945
  • Naim ULUDOĞAN (Ressam)
   1911-2010

Sayfa Başına Dön