English   Türkçe | 

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi’nde bulunan Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde tutulmuş askerî öğrenci künye defterleri ve askerî öğrencilerin derslerden aldıkları notları gösterir numara defterlerinin sayısal ortama aktarma ve analitik tasnif işlemleri tamamlanmıştır. 1834-1938 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda eğitim-öğretim görmüş askerî öğrencilerin kayıtlarına ait bilgi-belge talepleri aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. • Numara Defterleri
 • Künye Defterleri
 • Araştırmaya açılan defterlere ait arşiv kataloğu için tıklayınız.

  Arşivden Faydalanma Esasları:

  • Lisansüstü seviyede bilimsel araştırma yapan öğrenci ve akademisyenler ile Kara Harp Okulu mezunu akrabaları hakkında araştırma yapmak isteyen yasal mirasçıları kendilerinden talep edilen başvuru formu ve belgeleri ibraz etmeleri ve MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığının uygun görmesi halinde Kara Harp Okulu Tarihî Arşivinden faydalanabilirler.
  • Araştırılması talep edilen kişilere ait belgelerin arşivde bulunması halinde, Kara Harp Okulu Dekanlığının değerlendirmesi ve onayını müteakip belgelerin tıpkı çekimleri araştırmacılara posta yoluyla gönderilecektir.
  • Gönderilecek belgelerden Osmanlı dönemine ait olanlar Osmanlı alfabesiyle yazılmış olup belge çevirilerinin yapılması araştırmacıların sorumluluğundadır.
  • Araştırmacıların ibraz ettikleri belgelerde yanlış bilgi bulunması ve müracaat için gerekli belgelerin eksik veya yanlış olduğunun anlaşılması halinde, araştırma ve inceleme talepleri karşılanmayabilir. Yine, özel bir çalışmayı gerektirecek büyüklükte bilgi ve belge talepleri, doğacak iş yükü dikkate alınarak karşılanmayabilir.

  Araştırmacılardan İstenen Belgeler:

  • Islak imzalı Arşiv Araştırma Talep Formu,
  • Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet),
  • Lisansüstü tez araştırmacıları için tez konusunu gösterir öğrenci belgesi (e-Devlet),
  • Akademik personel için YÖK Öğretim Elemanı Belgesi (e-Devlet)
  • Yasal mirasçılar için, hakkında bilgi talep edilen kişiyle akrabalık bağını gösterecek şekilde düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet).

  Araştırmacıların, istenen belgeleri posta yoluyla aşağıda yazılı adrese ulaştırmaları gerekmektedir. E-Posta ile yapılan bilgi/belge talepleri işleme alınmayacaktır.

  MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı
  Devlet Mahallesi, Kara Harp Okulu Caddesi No: 1
  Çankaya, ANKARA 06420

  ÖRNEK KÜNYE VE NUMARA DEFTERİ KAYITLARI


  Sayfa Başına Dön