English   Türkçe | 
  • Misafir Askerî Öğrenci Eğitimi


    Misafir Askerî Öğrenciler, birinci sınıftan öğrenimine başlayabilmektedir. Kara Hap Okulu'nda eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle, ülkelerden doğrudan gelen personel, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi görmeyi müteakip birinci sınıftan öğrenimine devam etmektedir. Türkçe dil bilgisi yeterli olanlar ise birinci sınıftan öğrenime başlayabilmektedir. Misafir Askerî Öğrenciler Harbiyeliler ile ders geçme ve disiplin konularında aynı şartlarda eğitim ve öğretim görmektedirler.


Sayfa Başına Dön