English   Türkçe | 

Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalının Amacı


Bölgesel Çalışmalar ana bilim dalının temel amacı; askerî öğrencilerin jeopolitik bölgeler üzerine uzmanlaşmalarını sağlayarak 21'inci yüzyıl küresel politikalarını anlama, çözümleme ve geleceğe yön verme yetenekleri kazandırmaktır. Bu sayede askerî öğrenciler, uluslararası iş birliği ve çatışmaların kaynaklarını doğru biçimde anlayabilecektir.

Sahada bölgesel anlamda tehdit değerlendirmeleri yapabilen, tehdide karşı alınabilecek kuvvetleri belirleyen ve analitik düşünce yapısına sahip risk analizleri yapan liderler ve komutanlar olarak yetişen askerî öğrenciler, ülke çıkarlarının uluslararası alanda neler olduğunu özümseyerek, bölgesinde uzman genç subaylar olarak mezun olacaktır.

Uluslararası İlişkiler programı "Bölgesel Çalışmalar" ana bilim dalından mezun olan subaylar; Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Amerika bölgelerinin başlıca devletlerini, bölgesel örgütlerini, iş birliği ve çatışma alanlarını, siyasal ve toplumsal yapılarını, küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerini ve söz konusu aktörlerin Türkiye ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Sayfa Başına Dön