English   Türkçe | 

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Amaçları


Uluslararası İlişkiler lisans programının amacı, Harbiyelilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırırken; uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri de öğretilmektedir. Kara Harp Okulu bünyesinde verilen dersler ışığında Harbiyeli; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme, devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama, uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanıma açısından yeterli bilgiye sahip olacaktır. Harbiyeli, alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak çok boyutlu değerlendirme yeterliliğini kazanacaktır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün bir başka amacı ise tarih şuuruna ve alan bilgisine sahip, askerî harekâtın öncesinde ve sonrasında analiz yapabilen ve bu analizleri kendi meslek yaşantılarında kullanabilen; ülkemizin lehine ve/veya aleyhine gelişebilecek ani durumları bilinçli olarak algılayabilen, takip edebilen ve konu hakkında değerlendirmeler yapabilen subayların yetiştirilmesini sağlamaktır. Geleceğin subaylarının, uluslararası gelişmelere hakim, yurt içi ve yurt dışı görevlerde her türlü olayı anlayabilecek kabiliyette yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, her geçen gün hızla küreselleşen dünyayı yakından takip edebilmesi ve teorik altyapıya hakim bir şekilde pratiği tahlil etmesi için Harbiyelilere en az bir yabancı dil üzerinde uzmanlaşma olanağı vermektedir. Harbiyelilerin kültürel, sosyal ve bilimsel alandaki bilgilerini arttırmak, ufuklarını genişletmek, yeni bakış açısı yakalamalarını sağlamak ve farkındalıklarını arttırmak maksadıyla, her eğitim-öğretim yılı içinde, çeşitli konularda, seçkin konuşmacılar davet edilerek konferanslar düzenlenmektedir.

Sayfa Başına Dön