English   Türkçe | 

Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalının Amaçları


Strateji ve Güvenlik Araştırmaları ana bilim dalının temel amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer birlik, karargâh ve kurumlarda görev yapacak subayların:

İçinde bulundukları durumu doğru değerlendirebilen,

Modern çağın ve muharebe sahasının gerektirdiği bilgi birikimine sahip,

Muharebe sahasının gerektirdiği analitik, soyut ve eleştirel düşünceye sahip,

Geleceğin karmaşık sosyo-teknik problemlerini çözebilen liderler ve komutanlar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sayfa Başına Dön