English   Türkçe | 

TÜRK HARP DİLİ ve EDEBİYATI SEMPOZYUMUSempozyum Tarihi: 21-22 Haziran 2022

Sempozyum Yeri:

1. Gün: Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA
2. Gün: Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı – Etimesgut / ANKARA

Düzenleyen Kurumlar:

Sempozyum, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile Türk Dil Kurumu ve Etimesgut Belediyesi iş birliği ile düzenlenmektedir.

Sempozyum Yürütücüsü:

MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

Sempozyum Takvimi:

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 8 Nisan 2022
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 22 Nisan 2022
Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 10 Haziran 2022
Sempozyum Programının İlanı: 17 Haziran 2022

Sempozyum iletişim bilgileri:

Telefon: +90 (312) 417 51 90 / 5701- 5705 – 5707 - 5710
E-posta: turkharbed@kho.msu.edu.tr

Sempozyum Konuları:

Türklük bilimi alanıyla ilgili günümüze kadar birçok konu ve kavram alanı etrafında çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmış ancak dünya tarihine savaşçı özellikleri ve askerî teşkilatlanmalarıyla damga vurmuş Türk kültürünün önemli bir paydaşı olan harp ve askerlik konu alanın dil ve edebiyat birikimimiz açısından yeterince incelenip kültür birikimimize olan katkısı ortaya konulmuş değildir. Türklük bilimi araştırmaları için üniversitelerimizin gerek edebiyat ve eğitim fakülteleri gerekse bu kurumlardaki Eski ve Yeni Türk Dili, Eski ve Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Dili ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dil Bilimi, Halk Bilimi gibi ihtisas alanlarında çalışan akademisyenleri ve alan uzmanlarını; askerlik, savaş, ordu, askerî teşkilatlanma ve bu konu alanına giren dil ve edebiyat ürünlerini kapsayan çalışmalarınızla sizleri Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanlığı Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile Türk Dil Kurumu ve Etimesgut Belediyesi iş birliğinde 21-22 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan TÜRK HARP DİLİ ve EDEBİYATI SEMPOZYUMU’na davet ediyoruz. 
a. Destan Dönemi Türk Edebiyatı Ürünleri
b. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Eserleri
c. Edebiyat Toplulukları ve Edebi Türlerde Askerlik
ç. Söz Varlığımızda Askerî Terminoloji, Kavram Alanı ve Anlam Dairesi
d. Askerî Kültür ve Literatür
e. Millî Kimlik İnşası ve Savaş Edebiyatı
f. Günümüze Kadar Çıkarılan Askerî Temalı Dergiler ve Yayın Faaliyetleri
g. Askerî Propaganda Dili ve Savaş Araştırmaları
ğ. Yerli ve Millî Askerî Teknolojilerin Adlandırılması
h. Askerî Söylem Analizi, Dezenformasyon Yöntem ve Teknikleri
ı. Askerî Teşkilatlanma, Birlik ve Rütbe Adları
i. Savaş ve Toplumsal Bellek İlişkisi
j. Savaş Psikolojisi ve Edebiyat Ürünlerine Yansımaları
k. Türk Savaş Edebiyatı ve Dünya Edebiyatlarıyla Mukayesesi

Kurullar:

Onur Kurulu:

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (MSÜ Kara Harp Okulu Dekanı)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
Enver DEMİREL (Etimesgut Belediye Başkanı)

Düzenleme Kurulu ve Sekretarya:

Doç. Dr. Emrah BOZOK (KHO Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Ahmet Metehan ŞAHİN (KHO Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Öğr. Gör. Utku IŞIK (KHO Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Öğ. Tğm. Murat YILDIZ (KHO Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Öğ. Tğm. Hüseyin KÖRPE (KHO Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)


Bilim ve Danışma Kurulu:


S.

Unvanı

Adı Soyadı

Üniversite/Kurum

Bölüm

     1

Prof. Dr.

Ahmet Bican
ERCİLASUN

Emekli Öğretim Üyesi

Türk Dili ve Edebiyatı

2

Prof. Dr.

Abdullah ŞENGÜL

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

3

Prof. Dr.

Ahmet GÜNŞEN

Trakya Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Prof. Dr.

Ahmet KARTAL

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

5

Prof. Dr.

Ali YAKICI

Gazi Üniveristesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

6

Prof. Dr.

Bayram DURBİLMEZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

7

Prof. Dr.

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Kırıkkale Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

8

Prof. Dr.

Bülent GÜL

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

9

Prof. Dr.

Cengiz ALYILMAZ

Uludağ Üniveristesi

Türk Dili ve Edebiyatı

10

Prof. Dr.

Ercan ALKAYA

Fırat Üniversitesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

11

Prof. Dr.

Erhan AYDIN

İnönü Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

12

Prof. Dr.

Ferruh AĞCA

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

13

Prof. Dr.

Hülya ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

14

Prof. Dr.

İbrahim ŞAHİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

15

Prof. Dr.

Leyla KARAHAN

TOBB Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

16

Prof. Dr.

Mehmet AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

17

Prof. Dr.

Mehmet Fatih KÖKSAL

İstanbul Kültür Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

18

Prof. Dr.

Mustafa ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

19

Prof. Dr.

Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

20

Prof. Dr.

Nihat ÖZTOPRAK

Fatih Sultan Mehmet
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

21

Prof. Dr.

Nurullah ÇETİN

Ankara Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

22

Prof. Dr.

Ömür CEYLAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

23

Prof. Dr.

Özen YAYLAGÜL
ÜSTÜNEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

24

Prof. Dr.

Ramazan KORKMAZ

Maltepe Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

25

Prof. Dr.

Sabahat DENİZ

Marmara Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

26

Prof. Dr.

Selahittin TOLKUN

Anadolu Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

27

Prof. Dr.

Serkan ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

28

Prof. Dr.

Süer EKER

Başkent Üniveristesi

Türk Dili ve Edebiyatı

29

Prof. Dr.

Şaban DOĞAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

30

Prof. Dr.

Turgut KOÇOĞLU

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

31

Prof. Dr.

Turgut TOK

Pamukkale Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

32

Prof. Dr.

Yavuz KARTALLIOĞLU

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

33

Doç. Dr.

Dilek TÜRKYILMAZ

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

34

Doç. Dr.

Erkan HİRİK

Samsun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

35

Doç. Dr.

Gökçe Yükselen PELER

Erciyes Üniversitesi

Türk Dil ve Edebiyatı

36

Doç. Dr.

Hüseyin YILDIZ

Ordu Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

37

Doç. Dr.

Şamil YEŞİLYURT

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

38

Doç. Dr.

Yaşar ŞİMŞEK

Giresun Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

39

Dr. Öğr.
Üyesi

Abdullah MERT

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

40

Dr. Öğr.
Üyesi

Fatih Numan
KÜÇÜKBALLI

Selçuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yazım Kuralları:

Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanlığı tarafından yayımlanan “SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi” yazım kuralları geçerlidir. Yazım kurallarına ulaşmak için bağlantı adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/savsad/writing-rules    

Konaklama ve Ulaşım Bilgileri:

Katılımcıların konaklama ve yeme-içme giderleri sempozyum düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcılara aittir. Program yüz yüze gerçekleştirilecektir. Salgın koşullarından kaynaklanacak herhangi bir değişiklik duyuru sayfamızda ilan edilecektir.

Başvuru Formları:

Sempozyum için kontenjanımız sınırlı sayıda olacaktır. İlgili alanlarda çalışan akademisyen ve alan uzmanlarının bildirileri öncelikli olarak değerlendirilecektir. Bildiri sunmak için Ek'teki formun en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar turkharbed@kho.msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sayfa Başına Dön