English   Türkçe | 


Katalogda, 1834-1928 yılları arasında Erkân-ı Harbiye Mektebi, Harbiye Mektebi, askerî idâdîler ve askerî rüşdiyelerde öğrenim gören öğrencilerin ve bu okullarda görev yapan personelin künye bilgilerini içeren 88 adet künye defteri ile öğrencilerin imtihanlarda aldıkları notlarını içeren 48 adet numara defterine ait bilgiler bulunmaktadır.

Kataloğa erişim için tıklayınız.

Sayfa Başına Dön