English   Türkçe | 

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi Nadir Eserler Kitaplığı

Kara Harp Okulu Tarihî Arşivi Nadir Eserler Kitaplığında bulunan eserlerin sayısal ortama aktarma işlemleri tamamlanmış ve aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

KHO Dekanlığı Nadir Eserler Kitaplığı'ndan Faydalanma Esasları:

  • Talep edilen eserlerin sayısal ortama aktarılmış kopyası araştırmacılara e-posta yoluyla gönderilecektir. Talep edilen eser adedi 3’ten fazla ise araştırmacının Kara Harp Okulu’na gelmesi istenebilir.
  • Araştırmacılar, araştırma konusunu Araştırma Talep Formu’ndaki ilgili kısımda açık bir biçimde belirteceklerdir. Kara Harp Okulu Dekanlığının onayını müteakip eserler kendilerine Pdf/CD formatında gönderilecektir.
  • Araştırmacıların ibraz ettikleri belgelerde yanlış bilgi bulunması ve müracaat için gerekli belgelerin eksik veya yanlış olduğunun anlaşılması halinde, araştırma ve inceleme talepleri karşılanmayabilir.

Araştırmacılardan İstenen Belgeler:

Araştırmacıların, istenen belgeleri posta yoluyla aşağıda yazılı adrese ulaştırmaları gerekmektedir. E-Posta ile yapılan eser talepleri işleme alınmayacaktır.

MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı
Devlet Mahallesi, Kara Harp Okulu Caddesi No: 1
Çankaya, ANKARA 06420

E-posta: tarihiarsiv@kho.msu.edu.tr

Sayfa Başına Dön