English   Türkçe | 

Yabancı Diller Bölümünün AmaçlarıKara Harp Okulundaki yabancı dil öğrenimi Kara Kuvvetleri Komutanlığının belirlemiş olduğu birinci öncelikli diller ve yabancı dil bilen personel sayısı ihtiyacının giderilmesi doğrultusunda Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde verilmektedir.

2017-2018 yılından itibaren yabancı dil eğitimine daha fazla katkı sağlamak ve öğrenilen dil seviyesini daha yükseğe çıkarmak amacıyla Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlık sınıf eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Yabancı dil eğitiminin amacı;

Harbiyelilere, bilimsel, güncel, meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dili öğretmek, bu sayede akademik ve genel yabancı dile hâkimiyet dışında, hedef dilde problem çözebilen ve bu dili uluslararası temsil görevleri ile harekât ortamlarında en iyi şekilde görevin gerekli kapsamında kullanabilen,

Çağdaş bilim esaslarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinin gelişimine katkı sağlayabilecek, "Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'' nde yer alan kriterlere göre B2 /B2+ /C1 seviyesinde yabancı dil yeterliliğine ulaşmış olan,

Eğitimi verilmekte olan Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini operasyonel seviyede kullanabilen, dilini öğrendiği sosyal, kültürel, demografik, yapısı ve hedef dildeki askerî terminolojine sahip olan personel yetiştirmektir.

Bu amaçlara ulaşmak maksadıyla;

Öğrencilere ödev ve çalışmalarında kullanabilmeleri amacıyla zengin içerikli bir eğitim portalı oluşturulmuş, ayrıca öğrenilen bilginin konuşma yeteneğine entegre edilmesi ve dilin bu becerisini de geliştirilmesi maksadıyla konuşma kulüpleri oluşturulmuştur.

Yabancı dil program ve süreleri incelendiğinde, lisans programlarında İngilizce öğrenim gören Harbiyelilerin beş yılda seviye olarak B2+/C1 seviyesine, Arapça, Farsça, Fransızca, Rusça dillerinde öğrenim görenlerin de B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Millî Savunma Bakanlığının direktifleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Kara Harp Okulunda uygulanmakta olan yabancı dil programlarının nihai amacı, Harbiyelilerin öğrenim gördükleri süre sonunda İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinde akademik, meslekî ve operasyonel seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun edilmesidir.

Sayfa Başına Dön