English   Türkçe | 

Donanım Ana Bilim Dalının Amaçları


Donanım Ana Bilim Dalının amacı; bilgisayar mimarileri, donanım birimleri ve mikro işlemciler konularında temel kavram, terminoloji ve teknik bilgiye, temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilere sahip olmak,

Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilmek, matematik modeller oluşturabilmek ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olarak sorunları tanımlayıp çözüm üretebilmek,

Donanım alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,

Donanım alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyonunu sağlayabilmektir.

Sayfa Başına Dön