English   Türkçe | 

Siber Güvenlik Ana Bilim Dalının Amaçları


Bilgisayar, ağ güvenliği ve siber güvenlik ile alakalı temel kavram, terminoloji ve teknik bilgiye; temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilere sahip olmak, son gelişmeler hakkında güncel bilgiler ve görüşler sunmak,

Alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve elde ettiği veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilme, sorunları tanımlayarak çözüm üretebilmek,

Siber Güvenlik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,

Siber Güvenlik alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyonunu sağlayabilmektir.

Sayfa Başına Dön